Gallery

FOTO TË VJETRA NGA PLAVË GUCIA

Në këtë album të nderuar vizitor të Faqes tonë dhe tuaj Plava e Gucia Sot, publikojmë kryesisht foto të vjetra nga treva e jonë. Në këtë album do publikojmë pjesëtarët e familjeve tuaja për ti mos harruar asnjëherë dhe rikujtuar përgjithmonë . Shumë nga këta burra dhe gra të trevës tonë janë histori në vete për të mirën e vendlindjes dhe çështjes kombëtare si tërsi. Ne ju ftojmë për bashkëpunim por edhe për ndihme në pasurimin e këtij albumi të përbashkët, duke na dërguar foto tuaja të vjetra me një përshkrim të shkurtër te fotos por edhe duke na ndihmuar këtu me informacione për fotot e publikuara. Të nderuar ju qe vizitoni Faqen dhe këtë Album fotosh, mundësisht të bëni përshkrimin e fotove nëse nuk janë të dhënat në fotografi apo nuk janë të sakta. Pastaj i rregullojmë ne në bazë te përshkrimit tuaj gjegjësisht të komentit tuaj. Përshkrimin e bëni në formë komenti te fotoja:
Çdo foto ka përshkrimin e vet nëse klikoni ne foto:

“Faqja Plava e Gucia Sot, për Plave Gucinë dhe ure lidhës me boten shqiptare”

From FOTO TË VJETRA NGA PLAVË GUCIA. Posted by Plava e Gucia Sot on 11/02/2016 (170 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2